Halland

Landstinget anklagas för strejkbryteri

Vårdförbundet och landstingsledning är på kollisionskurs vad som gäller för sjuksköterskor som inte med i facket under konflikten.

Vårdförbundet hävdar i ett brev till landstingsstyrelsen att arbetsgivaren gör sig skyldig till strejkbryteri genom att låta oorganiserade sjuksköterskor utföra arbete som enligt fackets mening är försatt i blockad.

Landstinget menar att sköterskor som inte är med i facket bara gör sitt ordinarie jobb. Personaldirektör Jörgen Britzén tillbakavisar helt fackets påstående om kunna sätta en arbetsplats i blockad.