Kungsbacka

Anställda vill ta över hemsjukvården

Några anställda inom hemsjukvården i Kungsbacka vill ta över hemsjukvården i egen regi på dagtid.

Förslaget om privatisera hemsjukvården faller inte i god jord hos nämnden för äldreomsorg.

Argumneten för att säga nej till förslaget är  att ökad valfrihet redan planeras  både via upphandling och genom kundval i hemtjänsten.

- Att i det läget utsätta även hemsjukvården för konkurrens kan bli riskabelt för patienternas trygghet. Det kan dessutom få stora ekonomiska konsekvenser, menar äldreomsorgschefen Anne-Marie Svensson och nämndens  ordförande La Margareta Hertz.

- Hemsjukvården i Kungsbacka ska vara kvar i kommunal regi ännu en tid.