Frisk personal på Ge-Kås

Ge-Kås i Ullared går emot trenden med ökande långtidssjukskrivningar. De tre senaste åren har sjukfrånvaron bland de 800 anställda sjunkit varje år.
Boris Lennerhov, vd på Ge-Kås tror att skälet till det är att man satsat mycket på en rad åtgärder för att komma ned i sjuktal. Företaget har framför allt satsat på förebyggande åtgärder. Exempelvis har personalen tränats i ergonomi, alltså hur arbetsmiljön ska utformas och övertiden har minskats. I dom investeringar, som sker i år och nästa år på Ge-Kås ska en del också satsas i större lokaler för friskvård. Boris Lennerhov säger att, ha många medarbetare på sjuklistan kostar både pengar och lidande och går ut över servicenivån. - Det går att göra hur många åtgärder som helst, men sen finns det vissa saker som man inte alls kan styra över, så kommer man ned till fem procents frånvaro då tror jag att man kommit mycket långt, säger Lennerhov