Hylte kommun anmäld till länsrätten

Hylte kommun har anmälts till länsrätten för brott mot lagen om offentlig upphandling.
Det är ett dataföretag i Stockholm, Serco Service, som menar att man förlorade en upphandling om IT-tjänster, som skulle gälla under en tvåårsperiod. Företaget menar att kommunen räknat fel på priset och att företaget i och med det förlorat upphandlingen. Hylte kommun har nu fått ett föreläggande av länsrätten att komma in med ett skriftligt svar till den nionde april.