VARBERG

Ingen minskning av utsläpp i Ätran

Trots att man i flera år arbetat för att minska utsläppen av kväve och fosfor i Ätran syns ingen förbättring.

Enligt den senaste årliga kontrollen från Ätrans Vattenråd är utsläppen av fosfor via Ätran oförändrade och halterna av kväve ökar till och med.

Den dominerande källan för tillförsel av både fosfor och kväve är troligtvis läckage från jordbruksmark, konstateras i rapporten.