Segdragen sanering av Galvano

Det har gått fyra månader sen stora mängder giftiga kemikalier hittades på den nedlagda ytbehandlingsfabriken Knäreds Galvano, men ännu har inte marken och byggnaderna sanerats.
Den akuta saneringen av Knäreds Galvano genomfördes snabbt snabbt efter upptäckten och tunnor med gift fraktades bort. Det som gör att den fortsatta saneringen av marken och byggnaderna dröjer är att tekniska kontoret i Laholms kommun inte har genomfört upphandlingen av den miljötekniska markundersökningen. Undersökningen måste göras för att man ska kunna bestämma hur saneringen ska gå till. Alf Nilsson som är chef på tekniska kontoret, säger till P4 radio Halland att han inte haft tid med upphandlingen men att den ska påbörjas någon gång den här veckan.