Lantbrukare står på flera ben

Fler och fler lantbrukare startar en kompletterande verksamhet vid sidan av det traditionella jordbruket. En lantbrukare kan maximalt få 480 000 kronor i projektstöd av jordbruksverket för att förverkliga en idé.
Det kan till exempel handla om turridning, bo på lantgård, jaktturism och entreprenadverksamhet. Susanne Paulsson på länsstyrelsen i Halland, som handlägger stöden, säger till P4 radio Halland att det blir allt mer viktigt att ha fler ben att stå på i lantbruksföretagen.