Ingen ersättning för inkomstbortfall på åsen

Som en följd av grundvattensänkningarna vid tunnelbygget genom Hallandsås har lantbrukaren Ingmar Persson i Lya utanför Båstad tvingats nödslakta fem kor.
Detta sedan de druckit manganhaltigt vatten ur en brunn som borrades när åsen var som torrast 1997. Dessutom lämnar flera av hans kor mindre mjölk än normalt som en följd av manganet. Men enligt Banverket är ärenden slutreglerade och Ingmar persson kommer inte att få någon ersättning för årets produktionsbortfall.