Sjukskriven fick rätt i Länsrätten

En Kungsbackakvinna som inte fick höjd sjukpenning i takt med löneökningarna på arbetsmarknaden eftersom hon var arbetslös samtidigt som hon var sjuk, har nu fått rätt i länsrätten.
LO-kollektivets medlemmar har hela tiden haft rätten till löneökningar under sjukskrivningar, men det har inte gällt andra fackförbunds medlemmar med individuella löner. Det är kvinnans fack Akademikerförbundet SSR har drivit frågan att sjukpenningen skulle ha höjts i motsvarande takt som löneökningarna på arbetsmarknaden och nu har man alltså fått rätt.