Muséet i Varberg avvaktar i tvist

Länsmuseet i Varberg som reagerat kraftigt mot att ett utökat årligt statligt anslag på drygt 430 000 bara ska gå till Länsmuseet i Halmstad, avvaktar tillsvidare att agera i frågan.
Efter att den gemensamma stiftelsestyrelsen förra veckan inte tog upp ärendet och står fast vid sitt tidigare beslut, hoppas nu länsmuseet i Varberg att styrelsens nye ordförande, miljöpartisten Lena Angviken ska ta upp tvisten till diskussion. Om inte kommer Länsmuset i Varberg att skicka brev till Statens Kulturråd, Kulturdepartementet och de övriga sex länsmuseer som också fick sina anslag höjda. Museet har tidigare hotat med rättsliga åtgärder om inte de 430.000 kronorna omfördelas.