Beredskapen höjs för smittkoppor

Socialstyrelsen har gett landets smittskyddsläkare i uppdrag att höja beredskapen för smittkoppor. Anledningen är befarad risk för terrorattacker med biokemiska vapen .
Smittkoppor anses idag vara en utrotad sjukdom, men trots det finns det risk för att sjukdomen kan komma till användning - Det är inte kriget i Irak som orsakat beredskapshöjningen, men det har förstärkt hotbilden, säger Anders Lindberg smittskyddsläkare i Halland. Om smittkoppor skulle användas i en terrorattack skulle följderna bli mycket stora. Därför har Socialstyrelsen och smittskyddsläkarna tagit fram en handlingsplan. Risken för smittkoppssmitta bedöms som mycket liten