Handfängsel av plast gör massgripanden lättare

Rikspolisstyrelsen utreder just nu om polisen ska börja använda engångshandfängsel i plast.
Fördelen är att de är lättare att använda om man måste göra massgripanden, och polismästare Anders Boode i Halland ser mycket positivt på tanken på nya handfängsel. Han tror att de främst kan komma till användning vid tillfällen där många människor samlas och det kan uppstå slagsmål, som tillexempel vid midsommar. Polisen inväntar nu Rikspolisstyrelsens utredning som är den som ger klartecken för användande av handfängsel i plast.