Arenahall passar på Sannarspområdet

Det blir på Sannarpsområdet den nya stora arenahallen, som planeras i Halmstad, ska ligga. Det föreslog arbetsgruppen i sin slutrapport till kommunstyrelsen i går.
Hallen ska täcka in de flesta inomhusidrotters behov och också erbjuda möjligheter att hålla konserter och andra evenemang. Torsten Rosenqvist, som varit arbetsgruppens sekreterare säger till P4 Radio Halland att det är bäst att bygga arenahallen på Sannarpsområdet eftersom där redan finns både indrottsanläggningar och en gymnaiseskola. Dessutom är vägnätet väl utbyggt i området.