Landstinget köper för lite halländsk konst

Konstnärernas Riksorganisation i Halland kritiserar nu landstinget för att inte leva upp till sin egen målsättning att minst hälften av den konst som köps ska vara av halländska konstnärer.
En granskning av dom tre senaste årens konstinköp visar nämligen att bara ungefär en femtedel kom från halländska konstnärer. Dessutom fann KRO att mer än hälften av samtliga halländska konstaffärer gjorts i Halmstad.