Socialdemokraterna fortsätter tappa medlemmar

Inför det halländska socialdemokratiska partidistriktets kongress nu till helgen lär det vikande medlemstalet tas upp till diskussion. För trots att frågan haft hög prioritet sjönk antalet medlemmar förra året med 140 personer.
Enligt ombudsmann Liselotte Ohlsson är det framförallt äldre medlemmar som försvinner. Antalet helt nya medlemmar ökade däremot med närmare 90 personer och det tror Liselotte Ohlsson till stor del beror på den medlemsvärvning som LO genomfört.