Södra cell miljöprövas för att få öka produktionen

Miljödomstolen håller idag huvudförhandling om Södra Cells tillståndsansökan för Värö Bruk.
Massafabriken som idag får producera högst 375 000 ton pappersmassa om året, miljöprövas nu för sin ansökan om få öka produktionen till 450 000 ton pappersmassa. Södra föreslår i sin ansökan en prövotid fram till i oktober år 2004. Då räknar man med att lämna förslag om de slutliga villkoren för vilka utsläppsmängder företaget ska få tillstånd för. Det nya tillståndet ska ersätta alla tidigare villkor och miljödomstolen ska också ta reda på vilken påverkan företagets transporter, användning av kemialier,avfall, buller och så vidare har på miljön.