Bönder investerar trots lågkonjuktur

Sveriges bönder trotsar lågkonjunkturen och fortsätter att köpa maskiner och bygga nytt. Dessutom tror de på sig själva och framtiden. Det visar årets lantbruksbarometer.
Svenska lantbrukare investerade för cirka fem miljarder kronor under 2002. Lantbruksbarometern är en årlig undersökning som görs på uppdrag av LRF, Föreningssparbanken och LRF Konsult. I undersökningen berättar 920 lantbrukare och om hur de ser på sin situation och på framtiden.