Vissa domstolsmål kräver mer kunskap tycker (s)

Socialdemokraterna i Laholm vill att kompetensen bland personalen på domstolarna höjs när det gäller mål om våld mot barn och kvinnor och mål med invandrare. Anledningen är, enligt partiet, att utnyttjade barn ofta inte blir trodda och invandrare som ska försvara sig ofta bedöms som mindre trovärdiga av rätten.
Stina Lindberg, socialdemokraternas ordförande i Laholm, skriver i en motion till socialdemokraternas distriktskongress i Halland, att nämndmän, lagråd och åklagare borde få utbildning i dom här frågorna. Hon vill också att dom socialdemokratiska riksdagsmännen från Halland driver frågan vidare.