Kartläggning av vinterkräksjukan

I Halland var det minst 800 personer som smittades av vinterkräksjukan under vintern - och minst en person har dött i samband med sjukdomen.
Just nu pågår en kartläggning i hela landet om hur många dödsfall som inträffat i samband med vinterkräksjukan. Det är människor som redan har en allvarlig sjukdom som riskerar att dö när dom får vinterkräksjukan. Det säger Torvald Ripa - verksamhetschef för klinisk mikrobiologi och vårdhygien i Halland till P4 Radio Halland.