Kvinna JO-anmäler länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Halland har blivit anmälda till justitieombudsmannen - JO.
När en kvinna överklagade ett beslut om avslag av hennes parkeringstillstånd för rörelsehindrade, startade länsstyrelsen en utredning om hennes medicinska lämplighet att ha körkort. Kvinnan har nu gjort en JO-anmälan, bland annat för att hennes ansökan övergick till att bli ett annat ärende och att hennes personliga uppgifter därmed har hamnat i offentliga handlingar.