Ny hallänning i s-förtroenderåd

Inger Karlsson från Varberg ersätter Kaj Berntsson, också han varbergare, i socialdemokraternas förtroenderåd, vilket är partiets högsta beslutande organ mellan partikongresserna. Det beslutet fattades på distriktskongressen i Laholm i går.
De två övriga hallänningarna i förtroenderådet är Jan-Olov Johansson, Halmstad, och Lena Bygården, Falkenberg.