C vill både sänka och höja alkoholskatten

Sänk skatten på alkohol för att minska svenskarnas inköp i framför allt Danmark och Tyskland. Men verka samtidigt för en höjd alkoholskatt i EU för att begränsa konsumtionen och därmed skadorna av alkohol. Det vill centerpartiet i Halland.
De halländska centerpartisterna vill också vill ha ökade resurser för att informera om alkoholens skadeverkningar. Förslagen presenterades i en motion på årsstämman, som avhölls på lördagen i Vessigebro.