Kd vill inte spara på skolan

Nu vill kristdemokraterna i Kungsbacka undanta skolan från det sparkrav som dom och moderaterna lagt på alla nämnder för 2003.
Ordföranden i förskole- och grundskolenämnden i Kungsbacka, kristdemokraten Larry Söder säger till P4 Radio Halland att skolan inte kan leva upp till sparmålet på en procent. Om besparingarna genomförs får inte Kungsbacka kommun de så kallade Wärnersson-pengarna, ett statligt bidrag som delas ut till kommuner som ökar personaltätheten i skolan.