Pensionärer i Hylte vill tycka till om kost

Pensionärsorganisationerna PRO och SPF i Hylte kommun är missnöjda med att det kommunala pensionärsrådet inte får vara med i utredningen om den framtida kosthanteringen i kommunen.
Pensionärsrådet har istället fått erbjudandet att yttra sig först när det finns ett färdigt förslag. Pensionärsorganisationerna skriver i ett brev till kommunstyrelsen att de känner sig nedvärderade när de inte får vara med och ge sina synpunkter i en för dom så viktig fråga.