Lärarfack protesterar mot neddragningar

Lärarförbundet protesterar mot de planerade nedskärningarna inom förskolan och grundskolan i Kungsbacka. Om planerna på att dra in lärartjänster blir verklighet, så anser lärarfacket att kommunen bryter mot formuleringar i kollektivavtalet om att arbetsbelastningen ska sänkas och lärartätheten ska öka.
Tillsammans med Kommunalarbetarförbundet ska lärarfacket demonstrera före kommunfullmäktiges möte i Kungsbacka på torsdag.