Rökfritt inom landstinget - men bara delvis

Det ska bli rökfritt inom landstinget för såväl andställda som patienter, men rökarna får fortfarande röka på alla raster och snusarna berörs överhuvudtaget inte. Det beslutade idag Landstingsstyrelsen.
Alla lokaler och områden runt landstinget hus ska bli fria från tobaksrök. Rökning får bara ske inom särskilda zoner och det ska inte vara exempelvis utanför sjukhusens entréer. När de anställda får röka begränsas i beslutet bara av skrivningen "när det inte stör arbetet." Snusning berörs inte alls av beslutet. Göran Karlsson, landstingsråd (c), tycker att förbudet är otillräckligt eftersom personalen fortfarande kan gå ut och röka och göra det i sina arbetskläder. Mats Eriksson, moderat ordförande i landstingsstyrelsen anser däremot att man med beslutet nått en vettig nivå på begränsandet av rökningen inom landstinget.