Allt fler kommunanställda i Kungsbacka är sjuka

Sjukfrånvaron bland de kommunanställda i Kungsbacka fortsätter att öka, särskilt bland de som arbetar med funktionshindrade men också inom skolan.
Förra året var varje anställd inom handikappomsorgen i Kungsbacka i genomsnitt sjuk 27 dagar, mot 20 dagar året innan. Växande sjukfrånvaro noteras också för äldreomsorgen och inom förskolan och grundskolan. Ann-Louise Lundqvist ordförande för Kommunalfacket i Kungsbacka tycker att det görs alldeles för lite. - Arbetsgivaren är medveten om problemet, men det finns inga pengar säger man. Ann-Louise Lundqvist säger också att det fortfarande är lika stressigt ute på arbetsplatserna och att de som arbetar inte får den respons och det beröm de behöver. Kommunal vill nu skapa ett särskilt arbetsmiljöutskott där båda parter sitter med för att blåsa liv i arbetsmiljöfrågorna.