Dagispersonal i Halmstad ska hörseltestas

Alla 1100 anställda på förskolorna i Halmstad kommun ska hörseltestas. Orsaken är bullermätningar som Kommunhälsan har gjort på två av förskolorna, Stenstorps förskola och Tuvans förskolor i Trönninge, där höga ljudnivåer uppmättes.
Tuvans förskola har också blivit polisanmäld för höga ljudnivåer. I Lund visar en undersökning att en fjärdedel av dom anställda på förskolorna har nedsatt hörsel.