Lärarjakt i Halmstad

Många kommuner behöver lärare inför hösten och kommande läsår. Därför anordnade Högskolan i Halmstad igår en särskild arbetsmarknadsdag för lärarstudenter.
Flera halländska kommuner fanns på plats för att få kontakt med de eftertraktade blivande lärarna. I Varberg behövs till exempel 50 gymnasielärare till nästa år och inom åtta år behövs 186 gymnasielärare. I Hylte räknar man med ett behov av omkring 20 lärare per år.