Inget äldreboende i Anneberg

Anneberg utanför Kungsbacka får även i framtiden klara sig utan boende för äldre som behöver mycket daglig hjälp.
Politikerna i äldreomsorgsnämnden tycker att det är viktigare att bygga två nya äldreboenden i centrala Kungsbacka - eftersom de 70 platserna på Kungsbacka sjukhem väntas försvinna om ett och ett halvt år. Nämndens moderata ordförande Marianne Kierkemann säger till P4 Radio Halland att man nu undersöker om det går att riva Lindgården och bygga en ny större anläggning där. Men det behövs ytterligare en central tomt - och Marianne Kierkemann är öppen för privata lösningar.