Bruket kan värma Hylte

Ett nytt fjärrvärmeverk bör byggas i Hylte för att ta tillvara spillvärmen från Stora Ensos bruk. Bruket skulle kunna värma upp stora delar av Hylte tätort.
Bakom förslaget står miljöpartisten och fullmäktigeledamoten Kenneth Persson som menar att spillvärmen skulle kunna värma bostäder och kommunala anläggningar. Bygget av ett nytt fjärrvärmeverk skulle dessutom skapa arbetstillfällen i Hylte.