Mörk framtid för Laholmsfabrik

Yngve Nilssons Karosserifabrik i Laholm ställer in betalningarna och begär en rekonstruktion av företaget hos tingsrätten.
Fabriken har 95 anställda och tidigare har 12 personer sagts upp på grund av vikande marknad. Lars Ericson, styrelseordförande i företaget säger i ett pressmeddelande att prognoserna för resten av året är mycket dystra och att man inte ser någon ljusning i sikte inom en överskådlig famtid. Karosserifabriken är specialiserad på limousiner och begravningsbilar.