Resa till Kina i fara

De politiker, tjänstemän och företagare från Falkenberg som skulle åka till Kina i mitten av maj, överväger att ställa in resan.
Orsaken är lungsjukdomen SAL, som nu lett till drygt hundra dödsfall runtom i världen. Kommunstyrelsens ordförande i Falkenberg Ingemar Johansson säger till P4 Radio Halland att man skrivit ett brev till kineserna om att man överväger att ställa in på grund av Världshälsoorganisationens resevarningar och den tveksamhet som finns hos företagarna i Falkenberg.