Officerare degraderas

Många officerare inom marinen och flyget är mycket kritiska till ett beslut att ändra galonerna på de blå uniformerna. Förändringen som ska genomföras till halvårsskiftet upplevs av många som en degradering.
Förändringen som syftar till en anpassning till andra länders gradbeteckningssystem, innebär att en galon eller ett sträck på uniformen försvinner. Armén och officerare med generals grad berörs inte. Inte heller vapenslagens gemensamma fältuniform