Hallandsfall bakom JO-kritik mot polisen

Chefs-JO Mats Melin riktar skarp kritik mot polis- och åklagarväsendet för felprioriteringar och bristande kompetens. Ett av de fall som orsakat kritiken är halländskt.

Det halländska fallet gäller behandlingen förra året av en 16-årig pojke som var anmäld för flera våldtäkter under 2005. Bland annat förhördes den halländske pojken flera gånger utan att han fick veta vad han var misstänkt för.

Enligt JO är detta ett oacceptabelt exempel på bristande kompetens.