Halmstad

Mindre brandskyddsutbildning i skolan

I Halmstad planerar kommunen att dra ner på brandskyddsutbildningar för skolelever. Barn- och ungdomsnämnden vill avskaffa den specialpedagog som har hand om kurser i brandsäkerhet.

Detta oroar räddningstjänsten, säger Lennart Eriksson som är ordförande i Räddningsnämnden.

– Det är ju barn som får brandskyddsutbildningen och där är pedagogen viktig med sin pedagogiska kunskap eftersom vi träffar barnen första gången redan i förskolan.

Varje år får drygt 4 000 barn brandskyddsutbildning i Halmstad och hittills har kostnaderna delats mellan barn- och ungdomsförvaltningen och räddningstjänsten. Men nu vill kommunen dra in skolornas specialpedagog. Ett märkligt beslut menar räddningstjänsten som anser att kurserna gör stor nytta och det handlar inte bara om eleverna.

– Det blir som ringar på vattnet och även föräldrarna blir indirekt utbildade i brandskydd, säger Lennart Eriksson.

I dag tar kommunstyrelsen ställning till besparingsförslaget och i veckan ska också räddningstjänsten och skolornas styrande politiker och tjänstemän träffas för diskussioner och Lennart Eriksson hoppas att det blir nya pengar.

– Det är inte så mycket pengar och det är bra utbildning och den är viktig.