Halland

"Vinbygården fyller ett stort behov"

Äldreboendet Vinbygården fyller ett stort behov och den planerade renoveringen bör utföras. Det skriver pensionärsorganisationen SPF i Vinberg - Ljungby till Falkenbergs kommunstyrelse.

Enligt planerna ska Vinbygården börja renoveras till hösten för att bli mer modernt.

Men en del av kommunens politiker, socialdemokrater och moderater tycker att man istället bör satsa helt och hållet på Tallgläntan i Falkenberg och lägga ner Vinbygården.

Pensionärerna i SPF tror däremot inte att Tallgläntan kommer att räcka till för behovet framöver.