Halmstad

Fler spår till hamnen

Allt mer gods går på järnväg till Halmstad hamn och nu görs nya satsningar på spår för att möta behovet. Redan i höst startar en ny tågpendel mellan Blekinge och Halmstad för gods som Stena Recycling transporterar.

De tre senaste åren har omsättningen i Halmstad hamn ökat med en miljon ton per år. En stor del har varit virke från stormen Gudrun, och även transporter till olika centrallager ligger bakom uppsvinget.

Och det har gjort att hamnen kunnat investera, bland annat i två jättekranar och en ny bogserbåt, alla i 25 miljonersklassen.

När det gäller järnvägsspåren är det en betydligt mer blygsam investering men väl så viktig. Allt fler företag vill nämligen transportera på räls.

– Det är ju en betydande miljövinst. Kostnadsutvecklingen ska vi inte heller sticka under stol med, att det talar mer och mer för järnväg med allt mer tilltagande drivmedelspriser, säger Dag Hersle, logistikchef på Stena Recycling.