2000 jobb försvinner på Volvo PV

Volvo Personvagnar ska minska antalet anställda med 1400 tjänstemän, inklusive konsulter och 600 kollektivanställda.

1200 personer att beröras av neddragningarna vid fabriken i Göteborg, som en följd av vikande försäljning.

Även nattskiftet vid Torslandafabriken läggs ner kommande årsskifte.

Personalneddragningarna är ett led i ett större besparingsprogram som ska sänka kostnaderna med 4 miljarder kronor, vilket innebär att ytterligare personalneddragningar är att vänta.

Vd:n för Volvo Personvagnar Fredrik Arp säger i ett pressmeddelande att han ser beskedet som en ”tråkig men nödvändig åtgärd för att nå ett bättre finansiellt läge”.

Arbetet med att ytterligare se över organisationen ska pågå under hösten och beräknas vara klart till årsskiftet.