Falkenberg

Åsikter om Ätrans kant

Fastighetsägare på Ågatan utmed Ätran i Falkenberg vill att kommunen gör något för att minska risken för översvämningar.

Efter översvämningen i december 2006 så har fastighetsägarna följt Ätrans utveckling. Bland annat har det bildats sandbankar där det växer gräs, vass och sly. Kajen har också sjunkit sen översvämningen.

De skriver till kommunstyrelsen att åbotten stiger varje år samtidigt som klimatförändringar gör att man kan förvänta sig större vattenmängder framöver.

Fastighetsägarna tycker att de tagit sitt ansvar genom att bygga skyddsmurar längs Ågatan.

Nu vill de att kommunen liksom en del andra gjort utreder vilka åtgärder som behövs för att undvika nya översvämningar.