Falkenberg

Anders Treschow lämnar ett av sina uppdrag

Moderaten Anders Treschow avsäger sig uppdraget som ordförande i det kommunägda bolaget Falkenbergs Stadshus AB.

Anders Treschow säger att anledningen är en stor arbetsbelastning och att det till det här uppdraget fanns en ersättare.

Moderaterna föreslår Bert Pragert som ersättare.