"Nissastigen måste förbättras!"

På torsdagen fanns kampanjen ”Bredda Nissastigen” på Skärhults rastplats, en bit utanför Hyltebruk, för att föra fram sitt budskap om att en förbättring av vägen är nödvändig.

På plats var kampanjens ledare Elise Pavicic för att förklara problematiken.

– Vissa delar är väldigt bra, medan andra är väldigt spåriga och det finns mycket vilt och inget viltstängsel. Dessutom är trafiksituationen på Nissastigen speciell eftersom det inte bara är mycket trafik utan också väldigt mycket tung trafik, säger Elise Pavicic.

Hur ser olycksstatistiken ut på Nissastigen?

– Det är en av de mer olycksdrabbade vägarna, framförallt när det gäller viltolyckor. De har också varit ett antal dödsolyckor här de senaste åren, och det tycker vi är oacceptabelt.

På Skärhults rastplats fanns också polis och räddningstjänst som pratade om att Nissastigen är en osäker väg. Det senaste halvåret har de ryckt ut runt tio gånger till olyckor på just Nissastigen.

Även NTF var på plats och lät besökare testa på hur det känns att volta med en bil. Lennart Olsson som är kommunstyrelsen ordförande i Hyltebruk testade på att volta och pratade också om arbetet kring Nissastigen.

– Vi vill ju tillsammans med Gislaved hemskt gärna försöka verka för att vi ska få medel för att få till en utbyggnad. Framförallt förbifarten Smålandstenar och vägen mellan Smålandsstenar och Gislaved, för den är inte trygg idag, säger Lennart Olsson.

– V jobbar ju allt vad vi kan vi kan så för att nå så många som möjligt inna man lägger infrastrukturpropositionen i slutet på september.