Halmstad

Dyr rättegång - i onödan?

Kunde den stora människosmugglingsrättegången i Halmstad ha undvikits, och därmed en dyr läxa?

På torsdagen kom domen i den stora Vietnamrättegången där flera personer stod åtalade misstänkta för människosmuggling.

Efter tre månaders rättegång, 7500 sidor utredningsmaterial och advokatersättningar på över 12 miljoner slog Halmstad Tingsrätt fast att det över huvud taget inte handlat om människosmuggling. Alla 34 åtalade frias. Och det var inget svårt beslut, enligt rättens ordförande Jonas Österlund.

Inte fråga om människosmuggling
– För att det ska vara fråga om människosmuggling så måste man passera gränsen med ett falskt pass eller gömd i en båt eller bil. I de här fallen har man passerat gränsen med äkta handlingar och med tillstånd utfärdade av svenska myndigheter, säger Jonas Österlund.

De här äkta handlingarna är en nyckelfråga i den stora människosmugglingmålet. Det har ju rört sig om skenäktenskap och barn som inte är biologiska barn.

Innehållet i de äkta handlingarna, pass och tillstånd, har därför i delar varit felaktigt. Det finns till och med misstankar att tjänstemän mutats för att utfärda handlingarna. Men det har ändå varit riktiga handlingar och därför alltså inte människosmuggling i lagens mening.

Ville få lagen prövad
Chefsåklagare Thomas Wennerstrand menar ändå att det var viktigt att väcka åtal för att pröva lagen.

– Ett av syftena med målet var att få pröva den här lagstiftningen gentemot skenäktenskap som inte har skett tidigare, säger Thomas Wennerstrand.

Men det blev en dyr prövning. Tre månaders rättegång i specialbyggda rättssalar 18 försvarsadvokater och två åklagare. Det talas om kostnader på över 20 miljoner.

– Man hade kunnat tänka sig ett alternativ att föra upp en mindre del, men åklagaren hade valt det upplägg och därför blev det så stort, säger Elisabeth Karlén, en av två rådmän under rättegången.

– Man hade kunnat tänka sig lagstiftningsvägen, men då hade den här härvan inte retts ut kanske.