Varberg

Derome anmält för skogsgallring

Skogsstyrelsen har anmält Deromegruppen till åklagare för en skogsgallring som gjorts på området Skogskullen vid Göingegården i Varberg.

Gallringen av lövvträd och stormfällda tallar har gjorts i viktiga nycklebiotoper och fågellivet har utsatts för kraftiga störningar, enligt Skogsstyrelsen, som inte tillfrågats om arbetet och därför anmält saken till åklagare.

Deromegruppen beklagar det som hänt. Skälet till gallringen sägs vara att göra området vid Skogskullen på Göingegården mer tillgängligt för de som bor i närheten.