Halmstad

Sofiebergsskolan vill övervaka

Sofiebergsskolan i Halmstad vill få sätta upp 18 övervakningskameror. Skolan skriver i sin ansökan att man har problem med skadegörelse, som klotter och stenkastning på fönsterrutor.

Det har också gjorts försök att anlägga bränder och inbrott på Sofiebergsskolan i Halmstad.

Skolan hoppas att kamerorna ska fungera brottsförebyggande och också som hjälpmedel i brottsutredningar.

Huvudskyddsombudet skriver att den ökande skadegörelsen på skolor är ett gissel för såväl anställda som elever och en stor kostnad för kommunen.