Halmstad

Kadett tvingas avbryta utbildning

En kadett som går yrkesofficerutbildningen i Halmstad tvingas avbryta sin utbildning eftersom man på Militärhögskolan inte anser att han är lämplig som officer.

Beslutet beror på flera händelser. Bland annat är kadetten polisanmäld för en misshandel mot en civil besökare vid en fest i skolans lokaler i mitten av juni.

Kadetten tillhör amfibieregementet och har gått sitt andra utbildningsår på yrkesofficersprogrammet vid Militärhögskolan i Halmstad.

Han har nu tre veckor på sig att överklaga beslutet.