Forskare står lågt i kurs hos fiskare

Yrkesfiskare har mycket lägre förtroende för forskare än vad svenska folket som helhet har. Och bland västkustfiskarna är förtroendet lägre än bland östkustfiskarna.

Det är ett av resultaten i den undersökning som SOM-institutet vid Göteborgs universitet presenterade i torsdags.

Fiskarnas och forskarnas åsikter om hur det står till med havet och fisket skiljer sig ofta väldigt mycket åt. Och statsvetare Daniel Berlin, som gjort undersökningen, tror att de stora skillnaderna i förtroende för forskare mellan svenska folket och yrkesfiskarna kommer sig av den speciella relation som yrkesfiskare har till forskare, då forskarnas resultat påverkar de kvoter som fiskarna måste rätta sig efter.

6000 svenskar fick besvara SOM-institutets frågor och för att se hur just yrkesfiskarnas åsikt skilde sig från svenska folkets, gjordes en separat undersökning där yrkesfiskare tillfrågades.

Och då kunde Daniel Berlin också upptäcka regionala skillnader.