Halmstad

Tall Ship Race kostar 15 miljoner

Tall Ship Race i Halmstad 2011 blir det dyraste evenemang kommunen stått för.

Kostnaden för Halmstad kommun är beräknad till 15 miljoner och det är mer än vad golftävlingen Solheim Cup kostade. Carl Fredrik Graf är kommunstyrelsens ordförande i Halmstad.

– Det är något mer än Solheim Cup, men arrangemanget är betydligt större när det gäller antalet deltagare, både besökare och deltagare i själva tävlingen, säger Carl Fredrik Graf.

Kommunstyrelsen i Halmstad har godkänt avtalet med Tall Ship Races Limited.

Kommunen förbinder sig i avtalet att svara för alla hamnkostnader, lotsar, bogserbåtar, bunkring, utrymmen för marknadsföring och sponsorer, transportbåtar. När det är tillgodosett måste kommunen betala en ”hamnavgift” till Tall Ship Race på 115 000 pund, 1,4 miljoner kronor. Kommunen ska också stå för kostnaderna för ett antal av eleverna ombord på fartygen, för en fest för alla fartygselever, kaptensmiddag, parad med besättningarna. Halmstad måste ha en ansvarsförsäkring på minst 100 miljoner.

I det ursprungliga avtalet skulle kommunen garantera att vart och ett av de största så kallade klass A-skeppen, tjänar minst 1 miljon medan de ligger i hamn i Halmstad. Just den klausulen har omförhandlats till att kommunen ska sträva efter att varje skepp når den intäkten.

– Det kommer säkert inte att vara okomplicerat att delta i det här arrangemanget men att det är ett avtal som kommunen kan leva och arbeta med, säger Carl Fredrik Graf.