Halland

Mer information om vatten behövs

Det behövs mer information om EU:s vattendirektiv, menar LRF. Redan nästa år kommer åtgärdsplaner för de vattendrag som inte klassats som goda och det kommer att påverka många lantbrukare och markägare, som idag inte är förberedda.

Det säger Ulf Johansson, vattensamordnare för LRF Halland som igår höll en utbildningsdag i Varberg.

– Är det ett vatten som inte är godkänt så blir det åtgärdsplaner. Då kan det påverka ekonomin ganska mycket för en del företag som ligger nära vatten.

Målet är att alla vatten ska ha god status senast 2015 och det börjar brådska. Alla lite större vattendrag i länet har klassats och den som har synpunkter på klassningen ska komma med dem senast i år. Sedan tar Vattenmyndigheten fram åtgärdsplaner. Och det behövs information från lantbrukarna säger Ulf Johansson.

– Kännedomen om en hel del vatten är lite svag på länsstyrelsen.