Lugnande medicin minskar risk för hjärtskador

Ambulanssjuksköterskor i Halland skall medverka i ett nytt projekt som kan kan rädda liv. Redan i ambulanser ska patienter med akuta bröstsmärtor få lugnande medicin för att minska eventuella skador på hjärtat

Av alla patienter som hämtas av ambulansen utgör gruppen med bröstsmärtor hela 20 procent. Smärtor i bröstet kan vara tecken på en rad sjukdomar, till exempel hjärtinfarkt. När patienten har bröstsmärtor är det också vanligt att de känner stor oro. Oron i sig förvärrar ofta patientens skador.

Projektet, som drivs vid Högskolan i Borås, involverar 350 ambulanssjuksköterskor från Halland, Göteborg, Skaraborg och Södra Älvsborg.

De har fått lära sig att ställa fler frågor om hur patienten känner sig när det gäller smärta och oro. Hälften av patienterna kommer att få lugnande medel för att minska oron.